Analyser

Vi hjælper dig med at analysere problemstillingen og finde løsningen!

Eksempler på ydelser:

  • Trafiktællinger, registreringer og videoanalyse
  • Trafikprognoser og kapacitetsberegning
  • Parkering, f.eks. anvendelse, behov og P-normer
  • Lokalplananalyser, miljøvurderinger (VVM) og input til udbygningsaftaler
  • Designanalyser, f.eks. arealbehov (kørekurver), oversigtsforhold, parkeringsoptimering mv.
  • Trafiksikkerhed 
analyse billede