Analyser

Vi hjælper dig med at analysere problemstillingen og finde løsningen!

 • Trafiktællinger, registreringer og videoanalyse
 • Trafikprognoser og kapacitetsberegning
 • Parkering, f.eks. anvendelse, behov og P-normer
 • Lokalplananalyser, miljøvurderinger (VVM) og input til udbygningsaftaler
 • Designanalyser, f.eks. arealbehov (kørekurver), oversigtsforhold, parkeringsoptimering mv.
 • Skoleveje
analyse billede

Bæredygtig mobilitet

Strategiske forbedringer for cyklister og fodgængere samt kollektiv trafik og delemobilitet baner vejen for omstilling til mere bæredygtige og aktive transportformer.

  • Mobilitetsplaner
  • Busfremkommelighed og busterminaler
  • Cykelstiplaner og cykelparkering
  • Skolevejsanalyser
  • Delemobilitet, mobility hubs og effektive parkeringsløsninger
  • Bilfrie byer, cykelgader og design af aktive og bæredygtige mobilitetsløsninger
bæredygtig mobilitet

Kollektiv bustrafik

Det er afgørende for vores omstilling til et grønnere og mere bæredygtigt samfund, at vi udvikler den kollektive trafikbetjening. Vi er specialister i netop dette.  

  • Passager- og oplandsanalyser
  • Rejsetidspotentialer og busfremkommelighed
  • BRT – Bus Rapid Transit
  • Terminaler og stoppesteder
  • Mobility hubs samt ’parker og rejs’
  • Brugerundersøgelser
  • Projektering

Projektering

Vi er eksperter i at designe og udforme alle former for trafikanlæg. Vi hjælper dig fra den helt tidlige idéfase og hele vejen frem til og med udførelsen.

 • Projektering vejreglerne
 • Ekspertrådgivning om design af alle former for trafikanlæg
 • Skitseforslag, arealbehov (kørekurver) og anlægsoverslag
 • Myndighedsgodkendelser og -dialog
 • Detail- og udførelsesprojekter (i samarbejde med andre)
 • Signalteknik
 • Parkeringsanlæg
 • Trafikafvikling under udførelsen

Projekt- og Byudvikling

Trafikrådgivning i alle faser af forløbet ved projektudvikling, byudvikling og ejendomsudvikling. Ofte i samarbejde med projektudvikler og arkitekt.

 • Volumenstudier , trafikprognose, kapacitet og vurdering af parkeringsbehov
 • Lokalplananalyser, miljøvurderinger (VVM) og input til udbygningsaftaler
 • Trafikal sparring med arkitekter og ingeniører
 • Myndighedsgodkendelse og -dialog
 • Involvering af borgere og interessenter
 • Projektering af funktionelle veje, stier og pladser
 • Bæredygtig mobilitet, herunder delemobilitet

Trafiksikkerhed og tilgængelighed

Trafiksikkerhed og tilgængelighed er altid en integreret del af vores
leverance – både i analyser, vurderinger og revisioner samt i projektering af
løsninger. 

 • Trafiksikkerhedsplaner
 • Tilgængelighedsplaner
 • Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion
 • Ulykkesanalyse samt forslag til forbedringer
 • Vurdering af steder med uheld eller utryghed
 • Skolevejsanalyser og kampagner
 • Forslag til trafiksikkerhedsforbedringer – fra idéforslag til færdige projekter