Projekt- og Byudvikling 

Trafikrådgivning i alle faser af forløbet ved projektudvikling, byudvikling og ejendomsudvikling. Ofte i samarbejde med projektudvikler og arkitekt.

Eksempler på ydelser:

  • Volumenstudier, trafikprognose, kapacitet og vurdering af parkeringsbehov
  • Lokalplananalyser, miljøvurderinger (VVM) og input til udbygningsaftaler
  • Trafikal sparring med arkitekter og ingeniører
  • Myndighedsgodkendelse og -dialog
  • Involvering af borgere og interessenter
  • Projektering af funktionelle veje, stier og pladser
  • Bæredygtig mobilitet, herunder delemobilitet